Nový sadzobník poplatkov SPPS platný od 1.5.2020

01.05.2020

Od 1.5. vstúpil do platnosti nový Sadzobník poplatkov SPPS v časti poplatkov pre produkt ePOUKAZ na úhradu – za uhradenie ePOUKAZu na úhradu a faktúry s PAY by square kódom.

Nový sadzobník poplatkov SPPS v plnom znení nájdete v sekcii Sadzobník poplatkov (https://www.spps.sk/sadzobnik-poplatkov).