ePOUKAZ - moderný platobný doklad

Pravidelné úhrady a výbery na každej pošte - spoľahlivé, rýchle a s presnou identifikáciou

ePOUKAZ na úhradu je platobná služba, ktorá umožňuje úhradu pravidelných platieb, napr. faktúr mobilných operátorov, záloh poistného, úhrady splátok úverov. Doklad vždy obsahuje čiarový kód alebo aj QR kód s platobnými inštrukciami pre ľahké a bezchybné spracovanie na pošte. Príjemca má možnosť online sledovať vykonané úhrady na ľubovoľnej pošte, výpis platieb obsahuje všetky identifikačné údaje platby vrátane detailov o platiteľovi. 

ePOUKAZ na výplatu je náš platobný doklad, ktorý umožňuje výplatu platieb v hotovosti – poistných plnení, preplatkov, dôchodkov, dividend a iných výplat, a to v celej sieti pošty. Doklad je zasielaný príjemcovi už v nasledujúci deň a výplata je pre príjemcu bez poplatku.

Výhody používania dokladu ePOUKAZ na úhradu

 • platiteľ faktúry má k dispozícii najširšiu sieť Slovenskej pošty a aj  BalíkoBOXy  v režime 24/7
 • príjemca má online prístup k zbernému účtu pre ePOUKAZ prostredníctvom Internet bankingu alebo Multicash, dostáva pravidelný denný/mesačný výpis platieb v textovom alebo SEPA XML formáte, možnosť využívania aj SFTP automatizovaného pripojenia
 • online pripisovanie platieb po položkách v prospech zberného účtu ePOUKAZ vrátane informácie o platiteľovi
 • individuálny prístup k vydavateľom dokladov; ak ste firma, kontaktujte nás, Vaše potreby zhodnotíme a nastavíme obchodné a technologické procesy po vzájomnej dohode.

Výhody používania dokladu ePOUKAZ na výplatu

 • nástroj na odoslanie výplat hotovostných platieb v celej sieti pošty, využívaný vždy pokiaľ si zákazník nepraje použiť bankový účet, alebo ho ako odosielateľ nepoznáte
 • flexibilná lehota splatnosti (15-90 dní)
 • individuálny prístup k naším vydavateľom dokladov; ak ste firma, kontaktujte nás, Vaše potreby zhodnotíme a nastavíme obchodné a technologické procesy po vzájomnej dohode.

Ako postupovať na pošte

 1. Na pošte predložte ePOUKAZ, ktorý ste dostali na Vašu adresu, a platný doklad totožnosti.  Na jednoduchú identifikáciu predložte svoju Poštovú kartu.
 2. Platenú sumu a poplatok podľa Sadzobníka uhraďte v hotovosti, alebo platobnou kartou (Mastercard/Maestro, VISA) a kartou SKPAY
 3. Ak predkladáte doklad na výplatu ePOUKAZu, sumu obdržíte v hotovosti vo výške uvedenej na doklade, bez akéhokoľvek ďalšieho poplatku.
 4. Vydáme Vám potvrdenie vo forme ústrižku, hlavný diel aj ústrižok podpíšete.

Často kladené otázky

Ako rýchlo sú peniaze prevedené príjemcovi, ktorý je na ePOUKAZe?

Príjemca má informáciu o Vašej úhrade ePOUKAZu na pošte okamžite a prevedené sú mu už nasledujúci pracovný deň po Vašej platbe na pošte.

Ako sa príjemca dozvie o mojej platbe na pošte?

Príjemca má k dispozícii denný výpis transakcií, pre detailnejšie dohľadanie platby si môže vyžiadať Vaše údaje a kópiu hlavného dielu potvrdenia.

?Máte ďalšie otázky alebo záujem o naše produkty?
Kontaktujte nás

Dokumenty

 • Obchodné podmienky platné pre službu ePOUKAZ na úhradu a Rýchla platba faktúr cez PAY by square

  Účinnosť od 15.11.2023

  Stiahnuť
 • Obchodné podmienky pre službu ePOUKAZ na výplatu

  Stiahnuť