Aj pošta je váš bankomat

17.05.2021

Slovenská pošta, a.s., prináša  svojim zákazníkov náučnú a marketingovú kampaň s názvom Aj pošta je váš bankomat. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o užitočnej službe Rýchly výber, ktorá všetkým zákazníkom umožňuje získať hotovosť z platobnej karty, podobne ako z bankomatu, a to na každej priehradke pošty.

Služba vznikla pred dvoma rokmi a využívajú ju hlavne zákazníci na vidieku – na Slovensku je totiž až 900 obcí, v ktorých nie je bankomat žiadnej banky, ale je tam pobočka Slovenskej pošty. Je určená pre držiteľov  platobných kariet Mastercard, VISA a Diners Club slovenských aj zahraničných bánk.  Parametre produktu sú pre klienta konkurencieschopné v porovnaní s výberom hotovosti z bankomatu inej banky, ako tej, ktorá mu kartu vydala. Poplatok za výber sumy do 100 € je 1,80 € a v  tomto pásme sa realizuje až 75 % všetkých Rýchlych výberov. Klient môže požiadať o výber hotovosti v sume od 20,01 do 1000 €, aj na cent presne.

Do súťaže „Aj pošta je váš bankomat“ bude automaticky zaradený každý zákazník, ktorý počas mája a júna 2021 uskutoční na pošte aspoň jednu transakciu v službe Rýchly výber. Desať vyžrebovaných súťažiacich vyhrá trojnásobok najvyššej sumy ich Rýchleho výberu počas trvania súťaže, nie však viac ako 1 000 €. Služba Rýchly výber je službou vydávania elektronických peňazí Slovenskej pošty v spolupráci s SPPS, a.s., a je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Organizátorom súťaže „Aj pošta je váš bankomat“ je SPPS, a.s., Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava.    Súťažný poriadok je k nahliadnutiu na webstránke SPPS, a.s.

Súvisiace mediálne výstupy:

https://index.sme.sk/c/22660119/posta-nahradza-bankomaty-zasielkovna-chce-doplnat-postu.html