Nový sadzobník poplatkov SKPAY od 01.03.2022

01.03.2022

Od 01.03.2022 vstúpil do platnosti nový Sadzobník poplatkov SKPAY v časti poplatkov pre produkt ePOUKAZ na úhradu – za uhradenie ePOUKAZu na úhradu a faktúry s PAY by square kódom a v časti poplatkov pre produkt Poštová karta – za uhradenie novej služby ,,Rýchly vklad“. Nový sadzobník poplatkov nájdete v sekcii Sadzobník poplatkov (https://www.skpay.sk/sadzobnik-poplatkov).