Úprava pásiem úhrad a vkladov v Sadzobníku poplatkov SKPAY od 01.06.2024

15.05.2024

Od 01.06.2024 vstúpi do platnosti zmena v pásmach pre maximálne úhrady a vklady uvedené v Sadzobníku poplatkov SKPAY pre produkty:

  • ePOUKAZ na úhradu
  • Rýchla platba faktúr (PAY by square)
  • Rýchly vklad

Zmena sa týka maximálnej výšky úhrady / vkladu, ktorú SKPAY znižuje na sumu do 9 999,99 EUR vrátane.

Nový Sadzobník poplatkov nájdete v sekcii Sadzobník poplatkov