Úprava poplatkov pri produkte ePoukaz na úhradu

04.03.2019

V období od 4.3.2019 do odvolania (najneskôr však do 15.6.2019) sa naša spoločnosť rozhodla uplatňovať pri  produkte ePOUKAZ na úhradu znížený poplatok oproti poplatkom stanoveným v Sadzobníku poplatkov SPPS, a.s..

V tomto období budeme pri ePOUKAZoch na úhradu uplatňovať poplatky v nasledovnej výške:

Suma úhrady v € ePOUKAZ na úhradu ePOUKAZ vo forme PAY by square
do 10,00 € vrátane 0,50 € 1,10 €
nad 10,00 € do 30,00 € vrátane 0,60 € 1,30 €
nad 30,00 € do 150,00 € vrátane 0,70 € 1,60 €
nad 150,00 € do 300,00 € vrátane 1,40 € 2,20 €
nad 300,00 € do 1 500,00 € vrátane 2,40 € 3,30 €
nad 1 500,00 € do 30 000,00 € vrátane 6,00 € 7,30 €